torstai 12. joulukuuta 2013

Atk-ajokortti

En varsinaisesti tehnyt tehtäviä, pääosin tutkailin teoriaa Windowsista.
Tein kyselyn, jossa oli alustettu valmiiksi vastauksia. Ei kovin vaikeaa, paitsi että vastaukset olivat osin väärillä paikoilla. Korjailin asiaa, mutten saanut vastausta siitä, miten meni.

Testi 1

Sain ensimmäisestä testistä 29/40 p. Kysymyksissä ei juuuri ollut (omasta mielestäni) vaikeuksia, mutta kyllä sitä levyn alustamista.

_________________________________________________________________________________

Seuraava testi:

Sait20/26 pistettä!

Oikeat vastaukset:


1. Kun kone menee jumiin:
b. Painat Ctrl+Alt+Del

2. Miten luot Resurssienhallinnassa (Windows Explorer) uuden kansion?
b. Valitsemalla Tiedosto/Uusi/Kansio (File/New/Folder)

3. Miten näet vapaan levytilan määrän?
b. Katsomalla levyn ominaisuudet esim. Resurssienhallinnassa (Windows Explorer)

4. Millä painikkeella suljet ohjelman?
b.

5. Mitä voit tehdä komennolla Tallenna nimellä (Save As)?
a. Tallentaa uuden version tiedostosta
b. Tallentaa tiedoston eri kansioon
c. Tallentaa tiedoston eri tiedostomuotoon

6. Ohjelman lisäämä tiedostonimen tarkennin määrittää:
c. Yleensä tiedostotyypin

7. Tiedoston voi nimetä uudelleen Resurssienhallinnassa (Windows Explorer):
a. Komennolla Nimeä uudelleen (Rename)

8. Mitä tehdään painikkeella ?
b. Leikataan tietoa leikepöydälle
c. Siirretään tietoa esim. kansiosta toiseen

9. Leikepöytä on:
a. Tiedon varastopaikka siirrettäessä ja kopioitaessa

10. Kopioitaessa:
b. Tiedosto säilyy myös alkuperäisessä paikassa

11. Ohjauspaneelissa (Control Panel):
a. Määritellään hiiren asetuksia
c. Määritellään koneen laitteisto sekä yleiset asetukset

12. Ohjelmasta toiseen voit siirtyä:
a. Tehtäväpalkin painikkeilla
c. Näppäimillä Alt+Sarkain

13. Kansion (hakemiston) voi poistaa:
c. Milloin tahansa, jos kansion tiedostoja ei ole käytössä

14. Ohjelmia voi avata yhtä aikaa:
b. Keskusmuistista ja koneen nopeudesta riippuen kuinka monta tahansa

15. Miksi asiakirja pitää tallentaa tiedostoksi?
b. Jotta sen voi avata myöhemmin uudelleen
c. Jotta se ei tuhoudu konetta sammutettaessa

16. Tekstiasiakirjan voi kopioida:
b. Toiseen asemaan tai kansioon

17. Hiiren oikealla painikkeella (kakkospainikkeella):
b. Avautuu kohteeseen sovitettu pikavalikko

18. Mitä tekee tämä painike ?
c. Sulkee ikkunan

19. Poisto tehdä yleensä seuraavalla työkalulla
b.

20. Mihin tarvitaan tätä näppäintä ?
b. Näppäinten kolmansien merkitysten kirjoittamiseen
c. Grafiikan piirtämiseen näppäimistöltä

Ajokorttivaatimukset


o levykkeen alustaminen ja nimeäminen
o levykkeen kopioiminen
o hakemistojen tekeminen ja poistaminen
o hakemistojen (tiedostoineen) kopioiminen kovalevyltä levykkeelle
o tiedostojen siirto, kopiointi ja poistaminen
o yleisimpien tiedostotarkentimien tunnistaminen (exe, bat, bmp, txt, wri...)
o tiedostojen nimeäminen uudelleen
o virustarkistus
o vastauksen kirjoittaminen jollakin ohjelmalla ja tallentaminen annetulla nimellä
o tiedoston sisällön tutkiminen ja muuttaminen
o apuohjelmien käyttö (mm. laskin, muistio, write)
o selviytyminen tilanteesta, jossa tietokone menee täysin jumiin (Ctrl+Alt+Del tmv.)
o leikepöydän käyttö
o ohjauspaneelin (control panel) tuntemus
o ohjelmien versionumero
o ohje- (help-) toiminnot
o vapaan levytilan määrä
o tiedostojen ja hakemistojen lukumäärä
o tiedoston koko ja luontipäivämäärä
o tulostaminen

_____________________________________________________________________________________________

Sait 26/36 pistettä!


Oikeat vastaukset:


1. Enter-näppäintä käytetään:
b. Aina otsikon lopussa
c. Aina kappaleen lopussa

2. Tekstin rivin pituus riippuu:
b. Sisennyksestä
c. Reunuksista

3. Microsoft Wordissä voi olla yhtä aikaa avoinna tiedostoja:
c. 3 tai enemmän

4. Tekstiä voi poistaa:
a. Delete-näppäimellä
b. Askelpalautin-näppäimellä

5. Tyhjiä rivejä kappaleiden väliin saat:
a. Painamalla Enter-näppäintä

6. Millä työkalurivin painikkeella teet lihavoinnin?
b.

7. Sivunumerointi lisätään:
b. Lisäämällä sivun ylätunnisteeseen sivu-numerointikoodi
c. Valitsemalla Lisää/Sivunumerot (Insert/Page Numbers)

8. Riippuva sisennys tarkoittaa:
c. Muut kuin ensimmäinen rivi on sisennetty

9. Riviväliä muutetaan kaksinkertaiseksi:
b. Valitsemalla Muotoile/Kappale (Format/Paragraph) ja muuttamalla rivivälin määritystä

10. Mitä tämä painike saa aikaan ?
c. Teksti keskitetään

11. Koko teksti valitaan:
a. Painamalla Ctrl+A
b. Valitsemalla Muokkaa/Valitse kaikki (Edit/Select All)

12. Tekstit tai luvut voi sijoittaa sarakkeisiin allekkain:
b. Sarkaimien avulla
c. Taulukon avulla

13. Tekstin voi sisentää:
b. painikkeella
c. Valitsemalla Muotoile/Kappale (Format/Paragraph) ja määrittämällä sen jälkeen sisennyksen

14. Miten muutat koko tekstin fonttikoon pienemmäksi:
c. Valitsemalla ensin koko tekstin ja sen jälkeen muuttamalla fonttikoon muotoilutyökalurivin fonttikokoluettelosta

15. Pakotetun sivunvaihdon voit tehdä:
a. Painamalla Ctrl+Enter
b. Valitsemalla Lisää /Vaihto (Insert/Break)

16. Mitä tekee tämä painike ?
b. Tarkistaa tekstin oikeinkirjoituksen

17. Voit tulostaa vain yhden sivun:
c. Valitsemalla Tiedosto/Tulosta (File /Print) ja määrittämällä tulostettavan sivun numeron

18. Kaksi tekstiä voit yhdistää:
b. Avaamalla molemmat ja kopioimalla toisen tiedoston tekstin toisen tekstin perään
c. Avaamalla vain toinen teksti ja valitsemalla Lisää/Tiedosto (Insert/File)

19. Miten voit tavuttaa tekstin?
b. Valitsemalla Työkalut/Kieli/Tavutus (Toos/Language/Hyphenation)

20. Miten voit siirtyä avattujen asiakirjojen välillä?
b. Avaamalla Ikkuna (Window) -valikon ja napsauttamalla asiakirjan nimeä

21. Mikä seuraavista työkaluista tasaa tekstin molemmat reunat?
c.

22. Miten voit lihavoida sanan?
a. Napsauttamalla lihavointipainiketta ja kirjoittamalla sanan
b. Napsauttamalla sanaan ja sen jälkeen lihavointipainiketta

23. Mitä tämä työkalurivin painike tekee ?
b. Siirtää tekstin leikepöydälle, josta sen voi liittää tekstiin mihin tahansa kohtaan
c. Siirtää tekstin leikepöydälle, josta sen voi liittää toiseen asiakirjaan

24. Mitä tämä symboli tarkoittaa viivaimella ?
c. Vasemmalle tasaava sarkain

25. Asiakirjaan voi määritellä reunuksia (marginaaleja):
b. Aina muutoksia tarvittaessa

Ajokorttivaatimukset


o tekstin kirjoittaminen hyviä tekstinkäsittelyperiaatteita noudattaen (ei enterillä rivinvaihtoja, sisen-täminen oikeilla työkaluilla...)
o tiedoston avaaminen
o tekstin muokkaus (leikkaa, kopioi, liitä)
o kahden tekstin yhdistäminen
o alleviivaus, lihavointi ja kursivointi
o kirjasinlajin muuttaminen
o kirjasinkoon muuttaminen
o sisennys
o tekstin tallennus annettuun tiedostoon ja hakemistoon
o ala- ja ylätunnisteet
o sivunumerointi
o päiväys
o rivivälin muuttaminen
o marginaalien tarkistaminen ja muuttaminen
o tavutus
o tasaus
o etsi/korvaa -toiminto
o oikoluku (tai oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja korjaaminen muulla tavoin)
o (taulukointi tai) sarkainasetukset
o otsikon teko
o väliotsikon teko
o pakotettu sivunvaihto
o paperin suunnan muuttaminen, vaaka A4
o väliotsikoiden sijoitus samalle riville kappaleen ensimmäisen rivin kanssa (riippuva sisennys)
o tulostus
_____________________________________________________________________________________________


Sait

10/16 pistettä

Oikeat vastaukset:

01. Mitä tarkoittaa sisentäminen?

Sisentäminen tarkoittaa tekstirivin aloittamista keskemmältä paperia.
vaihtoehto 1

02. Mikä on sarkain?
Sarkain on kohta johon voidaan siirtyä sarkain-näppäimellä.
vaihtoehto 2 ja 3

03. Milloin Wordissä pitää painaa Enter-näppäintä?
Enteriä painetaan aina kun halutaan luoda uusi kappale.
vaihtoehto 2

04. Mikä on Leikepöytä?
Leikepöytä (Clipboard) mahdollistaa tietojen viemisen sovelluksesta toiseen leikkamalla, kopiomalla ja liittämällä (Cut, Copy, Paste).
vaihtoehto 1

05. Kuva voidaan lisätä Word-asiakirjaan?

Kuva voidaan lisätä Word-asiakirjaan Lisää-valikon vaihtoehdolla Kuva ja edelleen ClipArt tai Tiedostosta.
vaihtoehto 1

06. Tavutus asetetaan Wordissa (v.98 tai uudempi)?
Tavutus toteutetaan valitsemalla Työkalut - Kieli - Tavutus - Tavuta asiakirja automaattisesti.
vaihtoehto 3

07.Wordin oikolukutiedostoon voidaan lisätä sana?

Oikolukutiedostoon voidaan lisätä sana napsauttamalla sanaa hiiren oikealla ja valitsemalla Lisää..\n Käyttäjän oma sanasto tallentuu nimellä OMA.DIC
vaihtoehto 3

08. Teksti voidaan siirtää Wordissa paikasta toiseen?
Teksti voidaan siirtää joko vetämällä se hiirellä uuteen paikkaan tai leikkamalla se ensin leikepöydälle.\n esim. Muokkaa- valikon Leikkaa-toiminnolla ja liitämällä se Muokkaa valikon Liitä- toiminnolla.
vaihtoehto 4

09. Tekstin väri muutetaan Wordissa?
Tekstin värin voi vaihtaa joko Muotoile-valikon fontti-toiminnolla tai hiiren oikealla napilla vastaavalla Fontti-valinnalla.
vaihtoehto 2 ja 3

10. Leski- ja orporivit ovat?
Leskirivi on kappaleen ensimmäinen rivi joka jää sivun alareunaan muun osan siirtyessä seuraavalle sivulle..\n Orporivi taas on kappaleen viimeinen rivi joka siirtyy seuraavalle sivulle muiden jäädessä edelliselle.
vaihtoehto 1

11. Mikä on ylätunniste?
Ylätunniste on jokaisen sivun yläreunassa toistuva osa joka tarvitsee luoda vain yhdelle sivulle.
vaihtoehto 1

12. Vakioasettelu tarkoittaa?
Vakioasettelu on SFS:n (Suomen standardoimisliitto) suositus tietojen asettelusta kirjelomakkeelle.
vaihtoehto 2

13. Sivu muutetaan Wordissa vaakasuuntaiseksi?
Sivun suunta asetetaan valitsemalla Tiedosto - Sivun asetukset - Paperin koko - Suunta (Vaaka).
vaihtoehto 1

14. Mikä on kätevin tapa muuttaa monisivuisessa asiakirjassa satunnaisesti esiintyvä sana toiseksi?
Kätevin tapa muuttaa monisivuisessa asiakirjassa satunnaisesti esiintyvä sana toiseksi on käyttämällä Muokkaa-valikon Etsi ja korvaa-toimintoa.
vaihtoehto 4
_________________________________________________________________________________________
Sait16/32 pistettä!

Oikeat vastaukset:


1. Miltä hiiren osoitin näyttää valitessasi solua?
b. Valkoiselta ristiltä

2. Syöttäessäsi tietoa uuteen tyhjään taulukkoon:
a. Teksti tasataan solun vasempaan reunaan
b. Luvut tasataan solun oikeaan reunaan

3. Miksi solussa näkyy 'risuaitaa'?
b. Luku ei mahdu soluun
c. Kaavan tulos ei mahdu soluun

4. Kuinka muutat solun fontin lihavoiduksi?
b. Valitset solun ja painat lihavointi-painiketta

5. Kuinka kopioit solun sisällön?
b. Vedät hiirellä solun reunasta Ctrl-näppäin alaspainettuna

6. Millä merkillä voit aloittaa kaavan?
a. =

7. $-merkki kaavassa tarkoittaa:
b. Suoraa soluviittausta
c. $-merkkiä seuraava soluviittauksen osa pysyy muuttumattomana kopioidessa

8. Soluun voit lisätä tekstiä:
b. Napsauttamalla kaavariville tekstiin ja kirjoittamalla lisäyksen

9. Mitä tekee solun oikeassa alakulmassa oleva täyttökahva?
a. Sillä voidaan mm. kopioida kaavoja

10. Mitä tämä painike tekee ?
c. Laskee lukualueen summan

11. Valitun solualueen sisällön voit tyhjentää:
a. Painamalla Delete-näppäintä

12. Sarakkeen leveyttä voi muuttaa:
b. Vetämällä hiirellä saraketunnuksen oikeanpuoleista rajaviivaa

13. Mitä tapahtuu jos teksti ei mahdu soluun?
c. Teksti näkyy kokonaan, jos viereinen solu on tyhjä

14. Kuinka rivi lisätään?
c. Valitsemalla rivi ja sen jälkeen rivin pi-kavalikosta Lisää (Insert)

15. Miten tallennat taulukon ja kaavion samaan tiedostoon?
c. Ne tallentuvat automaattisesti samaan tiedostoon, jos ne ovat samassa työkirjassa

16. Jos teksti tai luku ei mahdu soluun, niin:
b. Levennät saraketta
c. Pienennät fonttia

17. Mitä ovat funktiot?
b. Valmiita laskukaavoja

18. Kuinka lisäät taulukkoon ylätunnisteen?
b. Valitset Näytä/Ylä- ja alatunniste (View/Header/Footer) ja määrität ylätunnisteen valintaikkunassa
c. Valitset Tiedosto/Sivun asetukset (File/Page Setup) ja määrität ylätunnisteen valintaikkunassa

19. Valuuttamuotoilun voit tehdä valittuun soluun, jossa on jo luku:
a. Painamalla muotoilutyökalurivin valuuttamuotopainiketta

20. Kaavan tuloksessa näkyy liikaa desimaaleja. Kuinka ne poistetaan näkyvistä?
c. Napsauttamalla muotoilutyökalurivin Vähennä desimaaleja -painiketta

21. Kaavion tekemisessä on hyvä muistaa, että:
c. Kaavion poistaminen ei koskaan tuhoa alkuperäistä taulukkoa

22. Mitkä seuraavista ovat laskentaoperaattoreita?
a. *
b. /
c. +

23. Mitä tapahtuu poistaessasi riviä, jossa on kaavoja?
a. Rivi poistetaan suoraan

24. Miten tulostat taulukosta vain alueen?
b. Valitset alueen ja valitset Tiedosto/Tulosta/Valinta (File/Print/Selection)

25. Taulukon soluihin voi lisätä kehyksiä seuraavalla työkalulla:
b.

Ajokorttivaatimukset

Ajokorttivaatimukset Merkitse ne kohdat, jotka osaat. Lisää merkintöjä opiskelun edetessä.
o tiedoston avaus
o kirjoittaa taulukkoon lukuja ja tekstiä
o lisätä ja poistaa rivejä ja sarakkeita
o sarakkeiden leventäminen ja kaventaminen
o laatia seuraavat kaavat ja/tai funktiot:
o summa
o vähennyslasku
o kertolasku
o jakolasku
o keskiarvo
o maksimi ja minimi
o laatia annetun laskentamallin mukaisesti mm. prosenttilaskuja
o suora ja suhteellinen viittaus
o kaavojen kopiointi
o kaavioiden teko:
o pylväskaavio
o ympyräkaavio
o kaavion ja taulukon tulostus
o taulukon ja kaavion tallentaminen
o lukumuotoilut: mk, kokonaisluvut, desimaalit
o alleviivaus, lihavointi ja kursivointi
o lajittelu
o taulukon otsikko, otsikon muotoilu
o ylätunnisteen lisääminen
o taulukon alueen kehystäminen
_____________________________________________________________________________________________

Sait


11/20 pistettä!

Oikeat vastaukset:


01. Mikä on Excel?

Taulukkolaskentaohjelma

02. Miten funktioita lisätään taulukkoon?

Funktioita voi lisätä taulukoihin joko Liitä funktio- painikkeella tai Lisää-valikon Funktio- valinnalla.

03. Mitä Excelissä tarkoitetaan kaavalla?

Kaavojen avulla suoritetaan laskutoimituksia. Kerran tehdyn
kaavan voi kopioida useaan kohtaan.

04. Miten Excelissä voidaan muotoilla soluja?

Soluja voidaan muotoilla valitsemalla solut ja napsauttamalla jotain valituista soluista hiiren 2-painikkeella ja valitsemalla Muotoile solut. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Muotoile-valikon Solut- toimintoa.

05. Sinun pitää etsiä sarakkeesta pienin luku, mitä funktiota käytät?

Etsittäessä pienintä lukua sarakkeesta käytetään Min -funktiota, jos puolestaan etsittäisiin suurinta lukua, niin käytettäisiin Max -funktiota

06. Miten uusi työkirja luodaan Excelissä?

Uusi työkirja luodaan Tiedosto-valikon Uusi-toiminnolla tai työkalurivin Uusi-painikkeella.

07. Voidaanko Excelissä lisätä sivuille ylä- ja alatunnisteita, kuten Wordissa?

Excelissä on ylä- ja alatunnisteiden käyttömahdollisuus. Tunnisteet saadaan käyttöön Tiedosto-valikon Sivun asetukset valinnalla.

08.Soveltuuko Excel hyvin kuvatiedostojen muokkaamiseen?

Ei. Kuvien muokkaamiseen on omat ohjelmat.

09. Miten solu aktivoidaan?

Solu aktivoidaan hiirellä napsauttamalla tai siirtymällä siihen nuolinäppäimillä.

10. Miten Excelissä lisätään riveja tai sarakkeita?

Valikkoriviltä Lisää -pudotusvalikko auki, josta valitaan Lisää rivejä tai sarakkeita tai klikkaamalla hiiren 2-painiketta halutun rivinumeron tai sareketunnuksen päällä, jonka jälkeen valitaan avautuvasta valikosta lisää.

11. Mikä on Lajittelu -toiminto?

Lajittelu -toiminnan avulla voi lajitella rivit sarakkeen tietojen mukaan aakkosten tai numeroiden perusteella.

12. Mitkä seuraavista ovat Kaavion lajeja?

Leikattu ympyräkaavio, Liitetty pylväskaavio, Pinottu palkkikaavio

13. Kopioit alennusmyyntihinnaston soluja. Miksi käytät Suoraa viittausta?

Alennusprosentin ollessa tiedossa voidaan alennus laskea jokaiselle tuotteelle kaavaa kopioimalla. (Muista F4)


Esimerkkikoe

Moduuli 1 - Tietotekniikan perusteet

MONIVALINTAKYSYMYKSET:
Peruskäsitteet. Mikä seuraavista on tiedostomuoto, ns. tiedoston tarkennin? Valitse yksi oikea vaihtoehto
 1. FAQ
 2. WLAN
 3. BYTE
 4. RTF
 5. ISDN
Peruskäsitteet. Mikä seuraavista on muistin yksikkö?
 1. SVGA
 2. Gigatavu
 3. JPEG
 4. Megatavu
 5. Pikseli
Tietokoneen toimintaperiaate. Mikä näistä vaihtoehdoista on oikea järjestys tietokoneen käsitellessä tietoa?
 1. näppäimistö - prosessori - kirjoitin - keskusmuisti
 2. näppäimistö - prosessori - keskusmuisti - monitori
 3. kirjoitin - keskusmuisti - monitori - prosessori
 4. näppäimistö - monitori - keskusmuisti - prosessori
Ergonomia. Mitä tapahtuu jos virkistystaajuutta nostaa 60 hertsistä 75 hertsiin?
 1. Kuvaruudulle mahtuu enemmän pisteitä
 2. Kuvaruudun välkkyminen vähenee
 3. Kiintolevy pyörii nopeammin
 4. Kiintolevy pyörii hitaammin
 5. Kuvaruudulle mahtuu vähemmän pisteitä
Tietoturva. Mitkä väittämät pitävät paikkansa? Valitse kaksi vaihtoehtoa.
 1. Kirjoitussuojattuun levykkeeseen voi tarttua virus.
 2. Silloin kun käyttää pankkipalveluja, parantaa Internet-selaimen välimuistin (engl. cache) tyhjentäminen tietoturvaa.
 3. Nykyaikaiset kiintolevyt ovat niin luotettavia, ettei tiedostojen varmuuskopiointeja enää tarvitse tehdä.
 4. Tietokoneohjelmien piraattiversioissa saattaa olla viruksia.
Sähköinen asiointi. Valitse alla olevista väittämistä kaksi oikeaa.
 1. Laskujen maksaminen pankkipääteohjelmalla edellyttää sopimuksen tekemistä pankin kanssa.
 2. Etätyön tekeminen edellyttää kiinteän internet-yhteyden hankkimista kotiin.
 3. Laskujen maksaminen ym.pankkiasiointi ei ole mahdollista yleisessä käytössä olevilla tietokoneilla (kuten kirjastossa). Laskun maksamiseksi henkilökohtainen tietokone tulee linkittää pankin päätteisiin.Aikataulu
 4. Tietokoneelta voi lähettää tekstiviestejä kännykkään.
KIRJALLINEN KYSYMYS:
1. Kerro lyhyesti mitä tarvitset päästäksesi omalta tietokoneeltasi asioimaan pankissa ja maksamaan laskuja.
Mainitse vähintään kaksi etua ja kaksi haittaa pankkiasioiden hoitamisesta kotoa käsin.

Pääsen maksamaan laskuja sopimalla oman pankin kanssa asiasta. (Yksi sopimus ennen pankin käyttöä riittää).
Haittana on, että pankkijärjestelmä voidaan hakkeroida ja pankissa raha kasvaa hitaasti korkoa.
Hyvä asia on, että myös nettipankin suhteen valtio hyvittää menetetyn omaisuuden 100 000 € asti.  Se on myös nopea ja helppokäyttöinen.

torstai 14. marraskuuta 2013

Sky Drive - kysely

1. Olen vastaillut useimmiten kyseilyihin terveydestäni, ruokavaliostani, lukutottumuksistani, yms.

2. Olen vastannut yleensä rastittamalla tietyn kohdan paperissa tai kirjoittamalla vastauksia.

3. Lukutottumuksesi:

1. Miten kuvailisit lukunopeuttasi?
a. Olen nopea ja taitava lukija
b. Olen kohtalainen lukija
c. Olen surkea lukija

2. Pidätkö lukemisesta?
Kyllä
Ei

3. Osaatko hahmottaa lukemasi helposti?
a. Ymmärrän lähes kaiken lukemani.
b. Ymmärrän lähes kaiken lukemani.
c. En ymmärrä juurikaan lukemaani

4. Kuinka monta kirjaa arvioit lukevasi kuukaudessa?
(Oma vastaus)

5. Odotatko lukevasi paljon verraten muihin nuoriin?
Kyllä
Ei

6. Kuvaile lukutottumuksiasi; Millaisia kirjoja luet, yms. (Oma vastaus)

7. Kuinka monta tuntia käytät viikossa lukemiseen? (Arvio, oma vastaus)

8. Mikä on lempikirjasi? (Oma vastaus)

Linkki kyselyyn: http://sdrv.ms/1aFWaxJ

torstai 7. marraskuuta 2013

Kuvan vanhentaminen.

Avaa Gimp2 - ohjelma. Anna sen aueta pari minuuttia.

Sitten klikkaat yläkulmasta kohtaa: "Tiedosto". 
Sieltä valitset kohdan "avaa" ja valitset mieleisesi kuvan.
Voit klikata joko "Värit" tai "Työkalut". Oppitunnilla käytimme työkaluja. Työkaluista löytyy kohta: "Värityökalut". Sieltä suosittelen käyttämään eritoteen "Poista värit" ja "Posterisaatio" - kohtaa. Kun näitä kohtia klikkaa, ilmestyy mittari, josta voi säätää näitä ominaisuuksia. Väreistä taas itse olen säätänyt kirkkautta. (Hox! Kaiken tämän voi kumota käytön jälkeen Ctr+Z).

Alla muutamia kuvia: 

Ennen

                                                                       Jälkeen

Padlet

Padlet on oikea ohjelma, jos haluat rakentaa julkisen seinän, jonne kaikki saavat kommentoida! Tietysti kommentoitia saa säätää. Itse käytin ryhmässäni Padletia ryhmässä. Aiheemme olivat Transformersit.

Pääset padlettiin kirjoittamalla hakuun: "www.padlet.com". Saavut sivulle, jolla on paperista taiteltu "kukonheltta". Oikeasa yläkulmassa on teksti: "Login or Signup". Klikkaa sitä. Sieltä voit joko rekisteröityä tai kirjautua google-tilin kautta Padlettiin.
Saavut etusivulle. Halutessasi löydät sieltä keskeltä tekstin: "Build a wall". Klikkaa sitä. Saavut tyhjälle seinälle.  Alhaalla on hammasratas. Klikkaa sitä. (Modify this wall). Sielläkin on alueita.
Profile:sta voit tuoda pikkukuvakkeita seinälle.
Wallpaperista voit tuoda taustan Padlet - seinällesi.
Layout:ista voit päättää, miten tekstit sijoittuvat seinällä.
Privacysta saat henkilöasetukset ja asetukset yleensä.
Notificationsista voit järjestää omat sähköpostiasetuksesi.
Address - toiminnolla voit asettaa seinällesi oman osoitteen.
Delete -  sanan merkitys on selvä; Voit poistaa seinäsi.

Kaksoisklikkauksella voit lisätä tekstejä. Alla opastavia kuvia ja linkki Padlettiin.
http://padlet.com/

keskiviikko 18. syyskuuta 2013

Käsi

Ensin kappaat kuvan ja viet sen Gimp - 2 - ohjelmaan. Voit painaa kätesi näyttöä vasten tai tehdä ulkomuistista ns. käsikuvan. Klikkaa työkalupakista lasson kuvaa ja piirrä käsi - kuvio kuvaan, mieleiseesi kohtaan. Kun se on valmis, irrottaudu lassosta ja klikkaa: "Muokkaa". Sitten sieltä: "kopioi".
Sen jälkeen menet kohtaan "Tiedosto" ja klikkaat sieltä kohdan: "Uusi". Tiedosto- ja muokkaa - painikkeet sijaitsevat ylhäällä. Sitten tulee uusi sivu. Siihen klikkaat: Ctrl + V ja tiedosto ilmestyy siihen! Sitten klikkaat tiedostoa ja siitä: "Tallenna nimellä" ja anna vapaavalinnainen nimi tälle. Sitten se on valmis.Kuvankaappaus

1. Etsit näppäimistöstä näppäin, jossa lukee: Print Screen SysRq

2. Etsi sopiva kuva, artikkeli tai vastaava

3. Klikkaa kyseistä näppäintä

4. Klikkaa käynistä ja mene sieltä "Kaikkiin Ohjelmiin"

5. Sieltä etsit apuohjelmat, ja sieltä Paintin.

6. Menet paintiin ja paina: Ctrl + V

7. Klikkaa yläkulmassa olevaa kuvaa, jossa on valkoinen paperi ja alassuin oleva nuoli.

8. Ilmestyy valikko, jossa on kohta: "Tallenna nimellä". Klikkaa sen vieressä olevaa mustaa nuolta ja valitse JPEG - kuva.

9. Sen jälkeen tallennat sen nimellä.torstai 12. syyskuuta 2013


Vesileimalla varustettu istumajärjestys.

1. Millä ohjelmalla lähdin työskentelemään?

- Microsoft Word

2. Mitä minä tein?

- Lukujärjestyksen kahdeksannen luokan atk - ryhmästä, vesileimalla varustettuna. Vesileimassa komeilee Ankroniikan karhukopla. Karhukopla on sattumoisin ryhmämme nimi.

3.  Ohjeet:

Mene Wordiin. Klikkaa kohtaa: "Lisää". Siellä on kohta: "Muodot". Sieltä voit valita mieleisiäsi muotoja ja asettaa niistä esim. pulpetit ja kirjoittaa niihin nimet kaksoisklikkaamalla näitä muotoja, jotka olet valinnut. Esim. Neliöiden sisään nimet. Vesileiman voit tehdä tallentamalla kuvan koneellesi. Klikkaa sitten: "Sivun asettelu". Sieltä löydät kohdan: "vesileima". Klikkaa sitä. Eteesi tulee kolme vaihtoehtoa. Valitse: "Mukautettu vesileima". Kun klikkaat sitä, eteesi tulee kaksi vaihtoehtoa. Valitse: "Kuvavesileima". Sitten: "Valitse kuva". Sieltä etsit netistä ottamasi kuvan.
Esim.